Veterinær
Kontaktinformasjon:

Renate Nydal

Renate er født og oppvokst på Vestlandet og bestemte seg allerede i seksårsalderen for at det var dyrlege hun ville bli. Dyr og deres velferd, helse og atferd var allerede da den store interessen og lidenskapen, det være seg hest, hund, katt, kaniner, drøvtyggere eller ulike fjørfe. Etter endt videregående skole og praksis ved en ridekole i Vestfold gikk veien til Norges veterinærhøgskole hvor hun ble uteksaminert i 1998. Som student var hun aktiv på flere områder og var initiativtaker og grunnlegger for Hundegruppa. Hun har hatt hund siden 1988, var aktiv konkurranserytter på nasjonalt nivå i tenårene og har gitt flere hjemløse eller oppgitte dyr et nytt hjem og en ny mulighet til et godt liv. Renate jobbet som veterinærassistent på Oslo Dyreklinikk gjennom hele studiet.  Hun jobbet som klinikkveterinær samme sted i perioder fra 1998 til 2000 parallelt med andre jobber, blant annet som universitetslektor i anatomi ved Norges veterinærhøgskole hvor arbeidsoppgavene bestod i å undervise første og andre års veterinærstudenter, samt utvikle undervisningsmateriell, nye kurs og nye forelesninger. I flere år var Renate ansatt i Norsk Kennel Klub med varierte oppgaver innen forskning på atferdsegenskaper hos hund, genetikk, informasjonsarbeid, formidling, arbeid i fagutvalg, kurs og seminarer med mer. Hun har sittet i Nordisk Kennel Unions Vitenskapelig komité, samt DNA-gruppa samme sted, i tillegg til NKKs Sunnhetsutvalg og NKKs Kompetansegruppe atferd hvor hun var sekretær i mange år. Hun har vært fast radioveterinær på Kanal 24. Var på et hospiteringsopphold i Philadelphia, USA.

I 1999 hospiterte Renate i atferdsklinikken ved the University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine. Klinikken var den gang verdens travleste i sitt slag og ble ledet av dr. Karen L. Overall, forfatter av fagområdets sannsynligvis mest fullstendige lærebøker. I samme periode var også dr Kersti Seksel og dr Diane Frank, begge anerkjente diplomater, i klinikken der. Et inspirerende og lærerikt opphold. I tillegg til disse erfaringene innen veterinær atferdsmedisin har Renate to ulike utdanninger som hundeinstruktør med hovedfokus på hverdagslydighet, ”problemhunder” og opplæring av valper, unghunder og deres eiere. Renate har deltatt på en lang rekke konferanser, kurs og seminarer i inn og utland innen etologi, læringsteori, atferdsproblemer hos hund og katt, genetikk, ulike veterinærmedisinske områder og veterinær atferdsmedisin. Hun har studert etologi ved UiO, fulgt forelesninger innen generell psykologi, sosial psykologi og personlighetspsykologi samme sted, samt tatt utdanning som coach. Hun foreleser og underviser for hundeklubber og hundeinstruktører innen ulike emner, samt for veterinærstudenter og dyrepleierstudenter ved NVH innen atferd hos hund.
Renate er internasjonalt sertifisert i veterinær kiropraktikk etter en videreutdanning i Tyskland. Dette er en utdanning kun åpen for veterinærer og kiropraktorer. Hennes arbeidsfelt er i dag hovedsakelig hundens bevegelsesapparat, samt atferd. Renate har per i dag hunden Max som er en spansk terrier.
For timebestilling hos Renate ta direkte kontakt med henne, se www.renatenydal.no for kontaktinformasjon.

Utdannet fra Norges Veterinærhøgskole
Spesial felt: Poliklinikk, kiropraktikk og laserbehandling. Atferdsterapi hund og katt

2019 © Copyright - Mosengs Dyreklinikk AS - Powered by Automedia AS