Kryptorchisme (retente testikler) hos hund

16/1/2019

Kryptorchisme (retente testikler) vil si når den ene eller begge testiklene ikke har kommet ned i pungen.

Vanligvis vil testiklene vandre ned til pungen innen hunden er to måneder gammel. I enkelte tilfeller kan det skje på et senere tidspunkt, men hvis testikkelen ikke har kommet innen hunden er seks måneder gammel er sjansene små for at den kommer etter det.

(Testikkelen trekkes ned til pungen fra opprinnelsesstedet like bak nyrer i løpet av hundens første leveuker)

Testiklene dannes like bak nyrene under forsterutviklingen for deretter å trekkes ned i pungen i løpet av de første månedene av hundens liv. En manglende testikkel kan derfor befinne seg fra like bak nyrene og hele veien til like fremfor pungen. Hvis testikkelen befinner seg i lyskekanalen eller i underhuden framfor pungen vil veterinæren oftest kunne kjenne den under en konsultasjon, men hvis testikkelen befinner seg inne i bukhulen vil man ikke kunne kjenne den utenfra og den enkleste måten å lokalisere testikkelen er ved hjelp av ultralyd. De fleste hunder mangler kun den ene testikkelen, det kalles monosidig kryptorchisme. Omtrent 75% prosent av kryptorchide hunder mangler kun den ene testikkelen. Den høyre testikkelen mangler dobbelt så ofte som den venstre.

(Kryptorchid høyre testikkel i lyskekanal)

Kryptorchisme rammer omlag 1.2 % av alle hannhunder. Man vet ikke nøyaktig hvorfor det skjer, men det virker være arvelig betinget da det oppstår oftere i enkelte linjer. Krytorchisme kan oppstå hos alle raser, men enkelte raser er oftere rammet enn andre og da særlig miniatyrraser som toy puddel, pomeranians og yorkshire terriere.

Kryptorchisme er sjelden smertefullt før det eventuelt oppstår en komplikasjon, men det gir mer enn ti ganger høyere økt risiko for testikkelkreft som når begge testikler befinner seg i pungen. Symptomene ved testikkelkreft vil avhenge av hvilken type testikkelkreft hunden har. Retente testikler har også høyere risiko for å vri seg rundt sin egen akse (testikkeltorsjon), en tilstand som gir akutte smerter og krever øyeblikkelig operasjon. Omlag 36% av tilfellende av testikkeltorsjon oppstår på grunn av retente testikler.

(Forstørret kryptorchid høyre testikkel i lyskekanalen på grunn av kreft i testikkelen)

Hva kan man gjøre ved kryptorchisme?

Man kan operere bort testiklene på et tidlig stadie for å forebygge sykdom. Det anbefales alltid å kastrere hunden fullstendig når man fjerner den retente testikkelen fordi det er en arvelig lidelse som man ønsker å fjerne fra genpopulasjonen, i tillegg til å forebygger sykdom i testikkelen som ligger i pungen. Alternativt kan man kastrere hunden hvis den får komplikasjoner slik som testikkelkreft eller testikkeltorsjon. Det er da selvfølgelig en risiko for at en eventuelt testikkelkreft ikke oppdages før kreftsvulsten har spredd seg. Omlag 10 % av kreftsvulster i testikkel vil kunne spre seg.

2019 © Copyright - Mosengs Dyreklinikk AS - Powered by Automedia AS