Tannresorpsjon TR (FORL) hos katt

16/1/2019

Tannresorpsjon (TR), tidligere kalt feline odontoclastic resorptive lesion (FORL) er en veldig vanlig tannsykdom hos katt og affiserer så mye som 2/3 av alle katter. Sykdommen er vanligst på katter over fem år.

TR er en smertefull sykdom hvor tennene spises opp/resorberes av kattens egne celler (odontoklaster). Dette er celler som normalt sett er involvert i konstant vedlikehold og remodellering av benvevet i og rundt tennene sammen med odontoblaster, som sammen bryter ned og bygger opp igjen benvev og tilpasser det til kroppens behov. Man vet ikke nøyaktig hvorfor odontoklastene blir overaktivert og begynner å bryte ned tennene raskere enn odontoblastene klarer å bygge de opp igjen. Sykdommen er progressiv og kan graderes etter hvor langt i prosessen det har kommet.

De røde pilene peker mot to tenner med TR. Tannen til høyre ses brunlig missfarging av kronen og hull gjennom store deler av tannkronen. Tannen til venstre ses rødt og irritert tannkjøtt rundt tannen.'

1 stadie) ses små hakk i emaljen på tennene i overgangen mellom krone og tannkjøtt. Det kan se ut som tannen har fått en liten chipfraktur.

2 stadie) går hullene i tannen gjennom både emalje og dentin. Man behøver tannrøntgen for å se om hullene penetrerer helt inn til pulpa og nerver som er stadie 3) Når hullene går inn til pulpa er dette smertefullt for katten og tenne bør trekkes.

Stadie 4) er når tannkronen knekker og tannkjøttet begynner å vokse over tannrestene. Tannkjøttet er ofte lettblødende og smertefullt ved berøring. Under tannkjøttet begynner roten å resorberes og vokse fast i kjevebenet (ankylosering).

Dette er tannrøntgen av samme tenner som på bildet over. De to affiserte tennene (røde piler) har to røtter, men deler av røttene er i ferd med å resorberes og ankylosere med kjevebenet. Den midterste tannen er foreløpig frisk og man kan se begge røttene av tannen tydelig på røntgenbildet.

Det finnes foreløpig ingen behandling mot TR foruten å trekke affiserte tenner slik at katten slipper tannsmerte. En katt som har fått TR på en tann vil ha mer sannsynlighet for å få TR på flere tenner. Det anbefales derfor å følge opp disse kattene jevnlig med tannrens og røntgen av tenner.

Symptomer på TR kan være at katten tygger ut i luften, sikler, spiser dårligere eller blør fra munnen, men veldig mange katter viser ingen symptomer. På disse kattene oppdages sykdommen gjerne ved et rutinebesøk hos veterinæren eller vedtannrens. Kattene er ofte røde i tannkjøttet rundt affiserte tenner og de vil gjernereagere med rykninger i kjeven om man utfører en smertetest på affiserte tennermed en bomullspinne. Tenner med TR får lettere tannsten enn friske tenner.Tannsten kan vært en indikasjon på tannsykdom eller at kattens generelle helsetilstand er nedsatt.

2019 © Copyright - Mosengs Dyreklinikk AS - Powered by Automedia AS