Testikkelkreft hos hund

16/1/2019

Testikkelkreft er en av de vanligste formene for kreft hos eldre hannhunder, hvor hunder med retente testikler (testikler som ikke har kommet ned i pungen) er mest utsatt.

(Forstørret kryptorchid høyre testikkel i lyskekanalen på grunn av kreft i testikkelen)

Alle hunderaser kan få testikkelkreft, men Boxer, Schäfer, Afgansk mynde, Weimaraner og Shetland sheepdog har noe høyere risiko enn andre raser.

Testikkelkreft deles ofte inn i tre hovedgrupperinger ut fra hvilken cellelinje kreftsvulsten har utgått fra, men det kan også oppstå fra andre cellelinjer enn de som nevnes her (inkludert hemangiom, lymfom, granulosa celle tumor med fler).

De tre vanligste formene for testikkelkreft er seminom, sertoli celle tumor og leydig celle tumor. Symptomene hunden får vil variere etter hvilken av disse kreftformene den har. I tillegg vil rundt 40 % av hundene med testikkelkreft ha svulster som består av to eller flere celletyper.

Vanlige symptom på testikkelkreft er forskjellig størrelse på testiklene, hvor den syke testikkelen blir større og fastere, mens den friske testikkelen krymper i størrelse. Noen ganger kjennes en distinkt, fast masse i den ene testikkelen.

(Tydelig forskjell i størrelse på testikler: høyre testikkel har doblet i størrelse på grunn av kreft i testikkelen, mens motsvarende venstre testikkel har krympet i størrelse)

I enkelte tilfeller hvor testikksvulsten produserer østrogen kan hunden få feminine trekk; penis krymper, brystvevet blir forstørret og kan begynne å produsere melk og hunden kan begynne å tiltrekke seg andre hannhunder. Enkelte hunder kan få hudforandringer som økt pigmentering i hud eller symmetrisk håravfall.

Hunden kan få forstørret prostata, blod i urinen eller testikkeltorsjon (testikkelen vrir seg rundt sin egen akse) som følge av testikkelkreft.

Andre symptomer kan være forandringer på blodverdier som anemi (for lite røde blodceller), trombocytopeni (for lite blodplater) og pancytopeni (for lite hvite blodceller). Disse er mer alvorlige symptomer ved testikkelkreft som først avdekkes når man tar en blodprøve av hunden.

Sertoli celle tumor: oppdages oftest som en hevelse i pungen eller en forstørret testikkel. Opp mot 50% av sertoli celle svulster kan produsere østrogen og gi hunden varierende grad av femininisering. Kun omtrent 15% av sertoli celle svulstene sprer seg til andre organer (lymfeknuter, lever, lunger, sentralnervesystemet eller andre organer).

Seminom: oppdages oftest som en hevelse i pungen eller en forstørret testikkel. Mindre enn 5% av seminom vil produsere østrogen eller spre seg til andre steder i kroppen.

Leydig celle tumor: gir lite symptomer og utgjør heller ingen stor risiko for hunden. De oppdages oftest som et bifunn eller som en lokal masse i testikkelen. De produserer sjelden østrogen og sprer seg som oftest ikke.

Diagnose av testikkelkreft består oftest av en klinisk undersøkelse, blodprøver og eventuelt urinprøve, rektalisering for å kjenne på prostata, ultralyd av testikler, og i blant finnålsprøve/biopsi av testikkelen eller kastrering med innsending av hele den forandrede testikkelen for analyse.

Behandling: ettersom testikkelkreft sjelden sprer seg (kun ca 10%) så vil kastrering (inkludert fjerning av pungen) være kurativt i de aller fleste tilfellene.

Hos hunder hvor kreften har spredd seg eller påvirket benmargen og produksjonen av røde og hvite blodceller kan cellegift være et alternativ for å gi forlenget levetid og bedre livskvalitet.

2019 © Copyright - Mosengs Dyreklinikk AS - Powered by Automedia AS